Najbližšie semináre a kurzy

september 07 - september 09, 2018
Lektor:
Bartek Dobrodej Krzewiński
september 07 - september 09, 2018
Lektor:
Dušan Vajda, Marek Števko, Tomáš Blaškovič
august 30 - september 02, 2018
Lektor:
Tomáš Michal
august 17 - august 23, 2018
Lektor:
Jurek Jagucki
august 27 - august 29, 2018
Lektor:
Miroslava Bužeková
november 15 - november 18, 2018
Lektor:
Tatiana Piovarčiová, Radka Rendošová

Titulná stránka